office@startupshower.rs +381 69 23 83 062

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon), ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane Business Intelligence Institute D.O.O. Beograd-Zvezdara, matični broj: 21479004, sa sedištem na adresi Živojina Žujovića broj 25, sprat 2, broj stana 5, 11050 Beograd- Zvezdara, za potrebe projekta „Stratup Shower“ (u daljem tekstu: BII/Rukovalac) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

1.Rukovalac podataka

Privredno društvo Business Intelligence Institute D.O.O. Beograd-Zvezdara je društvo koje je organizovano i posluje prema zakonima Republike Srbije, čije je sedište na adresi Živojina Žujovića broj 25, sprat 2, broj stana 5, 11050 Beograd- Zvezdara, matični broj: 21479004. Rukovalac podataka je kreator i izvođač projekta „Stratup Shower“.

2.Kategorije podataka o ličnosti koje se obrađuju

BII prikuplja, procesuira i koristi samo podatke koje podelite sa nama u formularu za prijavu poslovne ideje/projekta (u okviru projekta „Stratup Shower“) koji je poslat i potpisan od strane pošiljaoca popunjenog prijavnog formulara odn. pravnog predstavnika poslovne ideje/projekta koji se prijavljuje.

BII obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti (link: https://startupshower.rs/prijavite-startup/ ):

  1. Ime i prezime podnosioca prijave (kontakt osobe);
  2. Adresu podnosioca prijave;
  3. Telefon podnosioca prijave
  4. Imejl podnosioca prijave;

3.Pravni osnov za obradu

Pravni osnov za obrađivanje Vaših podataka o ličnosti mogu činiti:

  1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti;
  2. Legitimni interes BII za svrhe konkursa projekta Startup Shower, kao i marketinške i analitičke svrhe.

4.Svrha obrade podataka o ličnosti

BII prikuplja, procesuira i koristi Vaše podatke o ličnosti zakonski, etički i transparentno.

Podaci o ličnosti se prikupljaju i isključivo koristite u svrhu ispunjavanja obaveza vezano za učešće na konkursu projekta „Startup Shower“, odabir pobednika na konkursu, komunikaciju, informisanje, i izveštavanje i promovisanje.

U svojstvu rukovaoca BII obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

  •  Analize poslovne ideja/projekta i odabira najboljeg projekta koji će biti nagrađen u okviru konkursa projekta Startup Shower.

 (obuhvata sledeće podatke navedene u prijavnom formularu za prijavu poslovne ideje/ projekta u okviru projekta Startup Shower: naziv kompanije (ako postoji), naziv projekta, delatnost (ako postoji), datum osnivanja pravnog lica (ako postoji), matični broj (ako postoji), broj zaposlenih (ako postoji), ime i prezime podnosioca prijave, adresa podnosioca prijave, telefon, imejl, sajt (ako postoji), opis poslovne ideje/projekta, opis na koji način ideja/projekat zadovoljava kriterijume za učešće na konkursu (jedinstvenost projektne ideje, rešenje određenog problema, vrednost koju projekat donosi za društvo i potencijal za dalji rast i razvoj), opis kako biste uložili dobijena sredstva ukoliko biste bili pobednik i na koji način bi to doprinelo razvoju vaše ideje/usluge/proizvoda, informaciju da li planirate i za koliko povećanje broja zaposlenih u naredne dve godine).

  • Slanje drugih obaveštenja vezano za realizaciju aktivnosti u okviru projekta Startup Shower u elektronskom i štampanom formatu.

(obuhvata sledeće podatke navedene u prijavnom formularu za prijavu poslovne ideje/projekta u okviru projekta Startup Shower: naziv kompanije (ako postoji), naziv projekta, delatnost (ako postoji), datum osnivanja pravnog lica (ako postoji), matični broj (ako postoji), broj zaposlenih (ako postoji), ime i prezime podnosioca prijave, adresa podnosioca prijave, telefon, imejl, sajt (ako postoji), opis poslovne ideje/projekta, opis na koji način ideja/projekat zadovoljava kriterijume za učešće na konkursu (jedinstvenost projektne ideje, rešenje određenog problema, vrednost koju projekat donosi za društvo i potencijal za dalji rast i razvoj), opis kako biste uložili dobijena sredstva ukoliko biste bili pobednik i na koji način bi to doprinelo razvoju vaše ideje/usluge/proizvoda, informaciju da li planirate i za koliko povećanje broja zaposlenih u naredne dve godine).

5. Primaoci ličnih podataka

Ne postoje primaoci ličnih podataka.

BII podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje.

Vaši podaci o ličnosti se prikupljaju i koriste samo od strane BII, unutar naše organizacije i samo tokom perioda realizacije projekta.

6.Rok čuvanja podataka

Vaši podaci o ličnosti biće čuvani i obrađivani u bazama BII sve dok je to neophodno za ostvarivanje svrha obrade, odnosno do prestanka realizacije projekta „Startup Shower“, s tim da imate pravo i mogućnost da opozovete pristanak za obradu podataka u svakom trenutku.

  • Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Možete da tražite pristup, ispravku i dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno ograničenje obrade podataka o ličnosti, a imate i pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na preduzimanje pravnih sredstava u skladu sa Zakona odn. GDPR. Takođe, imate pravo na opoziv pristanka.

U svakom od ovih slučajeva vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom na adresu office@bii.rs, ako želite da iskoristite neko od svojih prava ili ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa privatnošću. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

  • Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, www.poverenik.rs ili drugom nadležnom organu) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

7.Kontakt 

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo vas da pošaljete poruku na sledeću adresu:

Email: office@bii.rs

 

PRISTANAK

Ovim izjavljujem da dobrovoljno pristajem da BII može obrađivati moje podatke o ličnosti navedene u Obaveštenju, na u napred opisani način i u napred opisane svrhe, kako je navedeno u Obaveštenju.

U potpunosti sam upoznat/ta sa Obaveštenjem koje mi je prezentovano od strane Rukovaoca pre potpisivanja ovog pristanka, koje je njegov sastavni deo i izjavljujem da sam u potpunosti saglasan/na sa sadržajem Obaveštenja.

Beograd, 22.11.2021.

 

Želiš da prijaviš svoj startup?

Snaga projekta se, pored materijalne i nematerijalne podrške, ogleda u personalizovanom pristupu odabranom projektu kako bi se maskimizirali razvojni potencijali poslovne ideje.
Prijavi se
Ukoliko kliknete na “Prihvatam”, pomažete nam da unapredimo sajt kao i da personalizujemo advertajzing prema vašim interesovanjima. Ukoliko kliknete na “Ne prihvatam”, informacija vašeg korišćenje sajta će biti iskorišćeno samo za poboljšanje korisničkog iskustva i merenje statistika na samom sajtu. View more
Prihvatam